Landbrug

Landbrug

Agrifos I/S driver et topmoderne landbrug med flere forskellige driftsgrene inden for planteavl. Vi har noget af Danmarks bedste landbrugsjord, med en god arrondering, hvilket er et godt grundlag for professionel planteavl.
Med stor fokus på planteavlen, dygtige medarbejdere, gamle erfaringer kombineret med den nyeste viden, og ikke mindst rettidighed og omhyggelighed i markarbejdet, formår vi at ligge i planteavlernes superliga.

Danske landbrug hører til de reneste og mindst miljøbelastende i verden. Dette sammenholdt med den høje effektivitet, bringer Dansk landbrug op blandt de bedste i verden. Det kan vi som danskere være glade og stolte over.

Landbrug

Landbruget Agrifos I/S

Agrifos I/S driver et topmoderne landbrug med flere forskellige driftsgrene inden for planteavl. Vi er så heldige at have noget af Danmarks bedste landbrugsjord, med en god arrondering.

Landbruget drives traditionelt med byg, hvede, roer, frøgræs, spinat og kirsebær.

De 1600 hektar vi driver, ligger alle i Lolland kommune, og hovedparten af jorden ligger lige omkring de fire gårde, langs den Lollandske vestkyst.

Boniteten er i den bedre ende, fra en stiv lerjord til en mere muldet lerjord (JB 6-8), med enkelte undtagelser.